سردار سلیمانی و پرچم حرم امام رضا (ع)

سردار سلیمانی و پرچم حرم امام رضا (ع)


پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ – ۱۸:۴۸

همشهری آنلاین: صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی منتشر کرد: تبرک جستن سردار از پرچم حرم امام رضا (ع)

سلیمانی

نظر شما

منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply