لو‌رفتن بزرگنمایی‌های یک مجری

لو‌رفتن بزرگنمایی‌های یک مجری


لو‌رفتن بزرگنمایی‌های یک مجری

اجتماع > اجتماعی – کارولینا: مجری یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در یک برنامه زنده با مایل‌کردن بدنش به سمت باد و باز‌کردن پاهایش در حال بزرگنمایی سرعت باد بود که ناگهان ۲نفر با حالتی بسیار عادی در پس زمینه فیلم به سمت ‌خیابان قدم زدند.

براساس گزارش سایت میرور، پس از رسیدن توفان فلورانس به کارولینای شمالی، سرعت باد به نصف کاهش پیدا کرد. اکنون اما سیل انتقادات به سمت مایک‌سیدل،‌ مجری بخش هواشناسی است.

منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply