دانشگاه تهران تعهدی برای استخدام بورسیه‌ها ندارد

دانشگاه تهران تعهدی برای استخدام بورسیه‌ها ندارد


واكنش به حكم ديوان عدالت اداري درباره بورسيه‌ها؛

نیلی: دانشگاه تهران تعهدی برای استخدام بورسیه‌ها ندارد

اجتماع > آموزش – همشهری آنلاین:
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به عدم جذب ۲۲ بورسیه در این دانشگاه گفت: دانشگاه تهران تعهدی برای استخدام بورسیه‌ها ندارد.

به گزارش مهر، محمود نیلی احمدآبادی درباره عدم جذب ۲۲ نفر از بورسیه‌ها طبق اعلام دیوان عدالت اداری، گفت: در حال حاضر دراین باره حضور ذهن ندارم اما اگر کسی بورسیه هم شود دانشگاه تهران تعهد استخدام ندارد.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: اگر کسی بورسیه شود باید به گروه مراجعه کند. اگر تحصیلات، کیفیت تحصیلات، موضوع تحصیل وی، متناسب با نیاز دانشگاه باشد، جذب می‌شود ولی اگر مواردی را که مطرح شد را نداشته باشد، جذب نمی‌شود.

دیوان عدال اداری اخیرا اعلام کرد: تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۲۸ فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته‌شدگان بورسیه، به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است.

از مجموع ۳۲۸ شکایت واصله تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۲ فقره شکایت، وارد تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاه‌های طرف شکایت باید بر اساس احکام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و تعداد ۲۵۶ فقره شکایت، غیر وارد تشخیص داده شد.

از تعداد ۷۲ مورد شکایت که وارد تشخیص داده‌ شده است، ۲۲ فقره شکایت مربوط به دانشگاه‌های تهران و بقیه مربوط به سایر دانشگاه‌های کشور بوده است.

منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply