تعطیلات زمستانی مدارس با تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش

تعطیلات زمستانی مدارس با تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش


در پايان تعطيلات تابستاني مطرح شد:

تعطیلات زمستانی مدارس با تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش

اجتماع > آموزش – همشهری آنلاین:
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: تعطیلات زمستانی مدارس به مصوبه مجلس نیاز ندارد و این موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش است.

به گزارش مهر، سیدمحمدجواد ابطحی درباره طرح تعطیلات زمستانی مدارس، اظهار داشت: در قانون اساسی اصلی مبنی بر اینکه تعطیلات مدارس باید صرفا در تابستان باشد و نباید تعطیلات زمستانی داشته باشیم، وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر این اساس تعطیلات زمستانی مدارس به مصوبه مجلس شوراي اسلامي نیاز ندارد و این موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکه برای تصمیم‌گیری درباره تعطیلات زمستانی مدارس احتیاجی به قانون‌گذاری در مجلس نیست، تصریح کرد: البته معتقدم که تعطیلات زمستانی نباید در همه مناطق کشور اجرایی شود و برای این موضوع باید شرایط اقلیمی استان‌ها را در نظر گرفت.

ابطحی بیان کرد: از سوی دیگر باید بررسی کرد که آیا تعطیلی زمستانی مدارس راهگشاست و تأثیری در پیشرفت برنامه‌های آموزش و پرورش دارد یا خیر.

منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply