سفرهای خارجی ارزان می‌شود؟ | سرنوشت تورهای سفرهای خارجی

سفرهای خارجی ارزان می‌شود؟ | سرنوشت تورهای سفرهای خارجیهمشهری آنلاین: رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با بیان اینکه در آینده با کاهش قیمت سفر خارجی روبرو خواهیم بود گفت: توجه به گردشگری اهمیت خاصی دارد چرا که در بدترین شرایط ارز ورودی دو برابر ارز خروجی است.
منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply