۷۸ رشته گرایش جغرافیا در سه مقطع منسوخ شد

۷۸ رشته گرایش جغرافیا در سه مقطع منسوخ شد


۷۸ رشته گرایش جغرافیا در سه مقطع منسوخ شد

اجتماع > آموزش – همشهری آنلاین:
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: ۱۱ رشته گرایش جغرافیا در مقاطع کارشناسی، ۴۹ رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۸ رشته گرایش جغرافیا در مقطع دکتری توسط گروه گسترش و برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم منسوخ شد.

به گزارش مهر، محمدرضا آهنچیان با اشاره به بازنگری و وضعیت رشته‌های جغرافیا در گروه گسترش و برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در دوره‌های کارشناسی ۱۱ رشته گرایش جغرافیا منسوخ شده و اکنون فقط دو رشته گرایش جغرافیا در این مقطع فعال است.

وی ادامه داد: رشته جغرافیا و رشته آموزش جغرافیا اکنون در مقطع کارشناسی فعال بوده که رشته آموزش جغرافیا ویژه دانشگاه فرهنگیان است.

وی ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا ۴۹ رشته گرایش منسوخ شده و در حال حاضر ۲۷ رشته گرایش فعال است. البته به این معنی نیست که این رشته‌ها به طور کلی از بین رفته‌اند بلکه بازنگری شده و با تغییراتی به شکل دیگری در این ۲۷ رشته قرار دارند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: در دوره دکتری تخصصی نیز ۱۸ رشته گرایش جغرافیا منسوخ شده که در حال حاضر ۶ رشته فعال داریم.

منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply