حکم قطع پول‌تو‌جیبی جوان ۲۴ ساله

حکم قطع پول‌تو‌جیبی جوان ۲۴ ساله


حکم قطع پول‌تو‌جیبی جوان ۲۴ ساله

اجتماع > اجتماعی – ساوتهمپتون> دادگاهی در انگلستان جوان ۲۴ ساله‌ای را برای ۵ سال از دیدن والدینش محروم کرد.

متیو‌کارلی که از 14سالگی برای خرید مواد‌مخدر از والدینش پول می‌گرفت سرانجام توسط قاضی و در پی شکایت خانواده از دیدن آنها محروم شد. متیو سال پیش نیز برای بدرفتاری با خانواده و چند جرم دیگر 32هفته زندانی شد. پدر متیو به قاضی گفت: فقط طی یک روز او 31بار برای گرفتن پول با ما تماس تلفنی داشته است. (دسان)

 

منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply