پرسش حقوقی : ادعای پنهانکاری در معامله

پرسش حقوقی : ادعای پنهانکاری در معامله


در ادامه پاسخگویی به سوالات حقوقی، به پرسش حقوقی یکی از مخاطبان سایت می پردازیم:

با سلام. خریدار پس از عقد قرارداد و سند زدن، مدعی شده که شما برخی از موارد قابل ذکر را  پنهان کرد ه اید و ناراضی بودند. علیه بنده اظهارنامه تنظیم کردند. سوال بنده این است که آیا اظهارنامه ایشان ممکن است به جایی برسد؟ یا اینکه شرایط خاصی دارد؟

در پاسخ به پرسش حقوقی این مخاطب گرامی باید گفت:

با سلام. سوال مطرح شده ابهام دارد و برای ارائه پاسخ دقیق نیاز به اطلاعات بیشتری است. به عنوان مثال، این موارد باید به صورت دقیق مطرح شود، و با توجه به هر کدام از این موارد پاسخ نهایی متفاوت خواهد بود:

  • تاریخ تحویل ملک به خریدار چه زمانی بوده؟
  • تاریخ اظهارنامه از سوی خریدار چه زمانی بوده؟
  • خریدار در اظهارنامه ای که ارائه کرده چه مواردی را به عنوان معایب ذکر کرده؟
  • آیا شما پاسخی به اظهارنامه خریدار داده اید؟
  • اگر به اظهارنامه خریدار پاسخ داده اید چه مواردی را در پاسخ خود مطرح کرده اید؟

بنابراین به شما پیشنهاد می شود با ارائه پاسخ دقیق به این موارد به یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی برای راهنمایی هر چه بیشتر مراجعه نمایید.

 بخش پرسش حقوقی  سایت دلتا از ایـنـجـا قابل مشاهده است.

خرید، فروش و اجاره ملک در سایت دلتا

منبع: مجله دلتا

Leave a Reply